Logo

    надiслати замовлення

зв'язок з нами
мапа сайта
Новi видання
Укладачі: Кизим М.О., Загорський В.С., Шкарлет С.М., Тищенко О.М.

Комплексна експертиза дисертаційних робіт: економічні спеціальності.

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-3 Збірка основних законодавчих актів 2012 120 A5 українська м'яка
Узагальнено досвід і запропоновано рекомендації, що забезпечують єдність вимог при проведенні експертизи дисертацій з економічних спеціальностей на всіх ієрархічних рівнях її проходження. ЗМІСТ. ВСТУП. 1. Система експертизи дисертаційних робіт. 2. Основні вимоги до дисертаційної роботи. Література. Додаток А. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Додаток Б. Положення про спеціалізовану вчену раду. Додаток В. Положення про експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт. Додаток Г. Положення про атестаційну колегію МОНМС України. Додаток Д. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій.

Цена:

  81


Колектив авторів

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (на прикладі Сумської області)

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-2194- Монография 2012 160 70X100/16 українська м'яка

У монографії розглядаються проблеми та концептуальні основи сталого розвитку регіонів та практика моделювання регіонального розвитку. Представлена імітаційна модель сталого розвитку на прикладі Сумської області.
Рекомендовано для науковців, викладачів, аспірантів економічних спеціальностей, фахівців у сфері імітаційного моделювання та регіональної політики та інших зацікавлених сторін.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Аналіз тенденцій і стратегічні напрями соціально-економічного розвитку Сумської області.
Розділ 2. Динамічне моделювання соціально-економічного розвитку регіону.
Розділ 3. Моделювання сценаріїв соціально-економічного розвитку Сумської області.
Висновки.
Література.

Цена:

  135,00


Степанов В.П., Пономаренко Е.В.

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СДО "Moodle"+CD, 2-е изд. перераб и доп.

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
Методическое пособие 2012 168 A5 русский м'яка

Данное учебное руководство включает в себя теоретический и практический материал, позволяющий получить представление о системе дистанционного обучения Moodle и принципах работі с ней. Даются практические рекомендации по использованию современного комплекса  программного обеспечения Moodle, который является центром создания учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса.
С помощью данного руководства можно овладеть основами работы с ресурсами и элементами учебных курсов. Даются рекомендации по подготовке, размещения и использования учебных материалов в системе Moodle, а также обеспечению коммуникационного взаимодействия участников образовательного процесса, реализуемое в форме интернет-конференций - форумов, дискуссий, обмена посланиями, решения заданий и комментариев.
Рекомендуется преподавателям как при подготовке учебных курсов, так и при организации учебного процесса в ВУЗЕ или школе, а также в системе дополнительного образования.
Неотъемлемой частью данного издания является компакт-диск, на котором находятся видеоуроки по использованию системы дистанционного обучения Moodle и видеоуроки по освоению пакета Comtasia Studio, а также примеры разработки в этой среде. Информация на диске дана в авторской редакции.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение.
1. Дистанционное образование в современной средней и высшей школе.
2. Программа LMS Moodle.
3. Информационные ресурсы.
4. Интерактивные элементы.
5. Инструменты контроля знаний.
6. Работа с учащимися.
7. Администрирование дистанционного курса.
8. Лабораторный практикум.
9. Литература.

Цена:

  167


Орлов П.А., Косенков С.І., Холодний Г.О. та ін.

МАРКЕТИНГ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-3 Збірка основних законодавчих актів 2012 528 A5 українська м'яка

У навчальному посібнику розглядаються сутність, завдання та особливості провадження маркетнгової діяльності на різних видах ринку. Розглянуто стратегічні аспекти маркетингової діяльності підприємств, а також особливості провадження комплексу оперативного маркетингу на ринку. Досліджуються перспективи провадження маркетингової діяльності мережі Інтернет. Пропонуються підходи до здійснення ефективної сегментації ринку. Особлива увага приділяється питанням реалізації концепції соціально відповідального маркетингу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, схемами та рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень маткетингу. Навчальний посібник підготовлено для студентів, викладачів та фахівців, які займаються маркетинговою діяльністю.

ЗМІСТ
Вступ
Тема 1. Сутність і місце маркетингу в системі економічних відносин.
Тема 2. Основні концепції і види маркетингу.
Тема 3. Потреби й мотивація.
Тема 4. Концептуальні основи поведінки покупця.
Тема 5. Система стратегічного маркетингу на підприємстві.
Тема 6. Інформаційна система маркетингу та маркетингові дослідження.
Тема 7. Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики.

Тема 8. Засади маркетингового ціноутворення.
Тема 9. Теорія маркетингових комунікацій.
Тема 10. Теорія маркетингової політики розподілу та збуту.
Тема 11. Організація й планування маркетингової діяльності підприємства.
Тема 12. Ризики в маркетингу.
Тема 13. Міжнародний маркетинг.
Тема 14. Особливості здійснення маркетингової діяльності на ринку організацій.
Тема 15. Сучасні проблеми маркетингу.
Тема 16. Напрями розвитку маркетингу.
Завдання для самостійного розв`язання.
Глосарій.

Цена:

  200


Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Шостак І.В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЕКОНОМІКАХ КРАЇН СВІТУ ТА УКРАЇНИ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-3 Монография 2012 492 70X100/16 українська м'яка

Світова економіка розвивається шляхом заміщення одного технологічного укладу іншим. Метою будь-яких технологічних інновацій було і залошається вирішення глобальних проблем і викликів, що стоять перед людством в цілому, а також для кожної країни з урахуванням специфіки їх розвитку.
сьогодні інформаційні технології виступають локомотивом розвитку провідних країн світу і є одним з основних факторів їх конкурентоспроможності. Крім того, конвергенція і інтеграція нано-, біо-, інфо- і конго-технологій фантастично розширюють можливості як самих інформаційних  технологій, якісно змінюючи їхь спрямування і застосування, так і створюючи нові можливості для розвитку інших сфер науки і технологій.
У цьому контексті автори провели аналітичне дослідження напрямів впровадження інформаційних технологій за участю держави, а також ринку в економіках країн світу та України.
У монографії розглянуті можливі напрями вирішення проблем захисту інформаційних продуктів, ведення електронного бізнесу та використання аутсорсиногового механізму розвитку сучасних ІТ-підприємств.
Окрему увагу автори приділили перспективам розвитку телекомунікаційної галузі, використанню методів і засобів штучного інтелекту та сучасним тенденціям розвитку матеріального "базису" інформаційно-комунікаційних технологій.
Рекомендовано для вчених, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, які досліджують проблеми технологічного прогнозування та розбудови економіки.

 ЗМІСТ

Вступ.
1. Розвиток інформаційних технологій у світі в умовах четвертого етапу інформатизації.
2. Напрямки впровадження інформаційних технологій в Україні за участю держави.
3. Розвиток ринку інформаційних технологій в економіках країн світу та України.
4.Проблеми захисту інформаційних продуктів та ведення електронного бізнесу в країнах світу та України.
5. Ефективні механізми розвитку сучасних ІТ-підприємств у світі та в Україні.
6. Перспективи розвитку телекомунікаційної галузі України.
7. Перспективи розвитку методів і засобів штучного інтелекту в світі та в Україні.
8. Напрямки розвитку матеріального "базису" інформаційно-комунікаційних технологій.
Загальні висновки.
Додатки.

Цена:

  215


Кизим М.О., Лелюк О.В.

НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПРИРОДНИЙ ГАЗ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ: запаси та перспективи видобутку.

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-3 Монография 2012 156 A5 українська м'яка

В останній час у першу чергу в США збільшився видобуток нетрадиційного природного газу, що, на думку деяких фахівців, спричинило "сланцеву революцію" і може суттєво вплинути на перерозподіл світового газового ринку. Однак ціла низка експертів, навіть урядів країн ставить питання про доцільність видобутку нетрадиційного природного газу. У монографії автори роблять спробу дати відповідь на це питання.
Книгу призначено для фахвців державних органів влади, науковців та всіх небайдужих, кого цікавить проблема забезпечення енергетичної незалежності держави.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Запаси та технології видобутку нетрадиційного природного газу в світі.
Розділ 2. Досвід та прогнозування видобутку нетрадиційного природного газу в світі.
Розділ 3. Перспективи видобутку нетрадиційного природного газу в Україні.
Заключення.

Цена:

  125


Зінченко В.А.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ БОРОТЬБОЮ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-2194- Монография 2012 200 70X100/16 українська м'яка

У монографії запропонована концепція стратегічного управління конкурентною боротьбою підприємств на зовнішніх ринках збуту продукції на прикладі тракторосільгоспмашинобудування. Обгрунтовано доцільність застосування синергетичної парадигми при дослідженні процесів конкурентної боротьби на різних ринках.
Побудовані динамічна та гравітаційна  моделі оцінки та прогнозування результатів конкурентної боротьби між підприємствами суперниками на зовнішніх ринках збуту продукції.
Розроблено матричний підхід до визначення стратегії конкурентної боротьби на ринку та стратегічну карту збалансованих показників для її реалізації.
Книга розрахована на вчених, керівників підприємств та фахівців органів державної влади різних рівнів управління.

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1 .Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентною боротьбою підприємств на зовнішніх ринках .
Розділ 2. Теретичні аспекти стратегічного аналізу конкурентної боротьби підприємств на зовнішніх риках.
Розділ 3. Стратегічний аналіз конкурентної боротьби між підприємствами на зовнішніх ринках сільськогосподарських тракторів.
Розділ 4. Теорія вибору й реалізації стратегії конкурентної боротьби між підприємствами на зовнішніх ринках.
Висновки.
Література.
Додатки. 

Цена:

  155,00


Комаринець С.О., Поплавська Ж.В.

ГНУЧКІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-3 Монография 2013 268 A5 українська м'яка
У монографії наведено нове вирішення проблеми розроблення теоретичних положень і прикладних засад формування організаційної гнучкості, особливостей її розвитку під впливом нестабільності зовнішнього економічного середовища та застосування для підвищення рівня продуктивності машинобудівного підприємства. Для наукових працівників, практиків, підприємців і студентів вищих навчальних закладів. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Концептуальні засади гнучкості організації. Розділ 2. Оцінка гнучкості організації в умовах нестабільного зовнішнього економічного середовища. Розділ 3. Моделювання зв`язків між нестабільністю зовнішнього економічного середовища, гнучкістю та продуктивністю організації. Висновки. Література. Додатки.

Цена:

  120


Нескородєва І.І., Сабліна Н.В., Добринь С.В.

ПРАКТИКУМ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСИ"

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-2194- Практикум 2013 248 A5 українська м'яка
У посібнику наведено план навчальної диципліни за модулями та темами, подано типові завдання стереотипного, діагностичного та евристичного характеру з методичними рекомендаціями до їх розв`язання. Практикум містить контрольні питання для перевірки знань студентів, а також ребуси для активізації творчого мислення. Структура навчального посібника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей. ЗМІСТ Вступ. Зміст дисципліни за модулями та темами. Модуль 1. Основи теоретичних і державних фінансів. Модуль 2. Основи оподаткування. Фінансовий ринок. Місцеві, міжнародні та зарубіжні фінанси. Термінологічний словник. Учбово-методичне та інформаційне забезпечення дисципліни. Додаток А. Додаток Б.

Цена:

  97


Клебанова Т.С., Кизим Н.А. и др.

НЕРАВНОМЕРНОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ ДИНАМИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ: ОЦЕНКА, АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-2194- Монография 2012 512 A5 російська м'яка
В монографии рассматривается комплекс моделей управления социально-экономическим развитием регионов, который на основе применения современных методов многомерного статистического анализа, эконометрического, сценарного и имитационного моделирования, методов комплекснозначной экономики позволяет повысить качество управленческих решений, направленных на уменьшение неравномерности развития территорий и обеспечение сбалансированности экономического пространства. СОДЕРЖАНИЕ Введение. ЧАСТЬ 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты циклического развития социально-экономических систем. Раздел 2. Прогнозирование циклического развития экономической динамики территорий. Раздел 3. Иммитационное моделирование территориального развития на основе налоговых инструментов. Раздел 4. Сценарные модели в управлении социально-экономическим развитием регионов. ЧАСТЬ 2. КОМПЛЕКСНОЗНАЧНАЯМАТЕМАТИКА В АНАЛИЗЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ. Раздел 5. Социально-экономическое развитие регионов и методы диагностики уровня развития. Раздел 6. Прогнозирование тенденций социально-экономического развития регионов Северо-Запада России.

Цена:

  180


Салун М. М.

Методологія, методика та оцінка процесів модернізації ресурсного потенціалу підприємства

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-4 Монография 2012 416 A5 українська м'яка
У монографії розкрито теоретичні і методологічні положення, науково-практичні рекомендації щодо модернізації ресурсного потенціалу промислового підприємства галузі машинобудування. Узагальнено існуючий досвід модернізації матеріально-технічної, трудової, інформаційної, фінансової складових ресурсного потенціалу українських підприємств, виявлено проблеми, що виникають у процесі модернізації складових ресурсного потенціалу промислових підприємств. Представлено концептуальний підхід до модернізації ресурсного потенціалу підприємства. Запропоновано методичний підхід до визначення факторів модернізації та виявлено фактори-дестимулятори для показників ефективності використання складових ресурсного потенціалу підприємства. Адресується науковцям та фахівцям-практикам, які досліджують процеси модернізації економіки України, інноваційного розвитку галузей та сформованих технологічних укладів, аспірантам та викладачам дисциплін: «Виробничий менеджмент», «Операційний менеджмент», «Організація виробництва (за видами промислового виробництва)». ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Розвиток українських промислових підприємств: тенденції, досвід та проблеми відтворення та модернізації Розділ 2. Концепція та методологічні основи модернізації ресурсного потенціалу підприємства Розділ 3. Фактори, модель, пріоритети модернізації ресурсного потенціалу промислових підприємств Висновки Література Додатки

Цена:

  175


Кизим М.О., Бернацький П.Й., Губарєва І.О.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ КОРУПЦІЇ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-4 Монография 2014 184 70X100/16 українська м'яка

Цена:

  152.00


Раєвнєва О.В., Чанкіна І.В.

ММОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇНАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-4 Монография 2013 264 A5 українська м'яка

Цена:

  158.00


Дікань Л.В., Синюгіна Н.В.

Контроль у бюджетних установах. Лаборатрний практикум

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-4 Лабораторний практикум 2014 144 70X100/16 українська м'яка
Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з використанням комп’ютерної техніки з навчальної дисципліни "Контроль у бюджетних установах". Лабораторні роботи спрямовані на формування у студентів професійних компетентностей згідно з Національною рамкою кваліфікацій. Рекомендовано для студентів, викладачів, аспірантів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, слухачів інститутів післядипломної освіти.

Цена:

  125.00


Воронкова А.Е., Отенко І.П., Кокура І.П., Пархоменко Н.О.

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ISBN Тип видання Рiк
видання
Кiл-сть
стор.
Формат Мова Обкладинка гриф
МОН
978-966-392-4 Навчальний посiбник 2014 248 70X100/16 українська м'яка
У навчальному посібнику наведено базові засади теорії конкуренції, розглянуті теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства, підходи до розуміння конкурентоспроможності основні принципиуправління конкурентоспроможністю підприємства. Проаналізовано методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Охарактеризовано засади управління конкурентоспроможністю підприємства на основі його конкурентних переваг. Визначено стратегії підвищення конкурентоспроможності, розглянуто особливості конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Посібник містить методичне забезпечення практичних занять у вигляді тестів та ситуаційних завдань.

Цена:

  374.00