Logo

    надiслати замовлення

зв'язок з нами
мапа сайта

Видавничий Дім «ІНЖЕК» (ВД) – сучасне видавництво нового типу, яке спеціалізується на випуску навчальної і наукової літератури економічного, юридичного, комп’ютерного та ін. профілів. Тільки за перший рік своєї роботи ВД випущено понад 100 найменувань підручників, навчальних посібників і монографій, підготовлених вченими і викладачами кращих вузів України. ВД «ІНЖЕК» також видає щомісячний науковий журнал «Бизнес Информ» (рос.), пуб­лікації в якому зараховуються ВАК України як фахові в області економічних наук.

Професійна поліграфічна база, кваліфікований редакторський колектив дозволяють у короткий термін здійснювати коректуру, редагування, дизайн і верстку будь-якої книжкової продукції, її тиражування від декількох сотень до 50 000 примірників.

Навчальна література, що випускається ВД, за змістом і тематикою відповідає вимогам «Галузевого стандарту вищої освіти» від 06.06.2002 р. № 330 і Постанові Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг». Значна частина навчальних посібників, що видаються ВД, рекомендована МОН України для навчального процесу.

Розширюючи сферу своєї діяльності, ВД «ІНЖЕК» запрошує до співробітництва авторів, авторські колективи, навчальні заклади України та близького зарубіжжя.

ВД гарантує високу якість і оперативність виходу видань, а та­кож  гідний рівень авторських гонорарів.

ВД «ІНЖЕК» готовий випускати різні види навчальної і наукової літератури як за кошти авторів, навчальних закладів, інших юридичних і фізичних осіб, так і за власні кошти.

ВД надає допомогу авторам (авторським колективам, різним організаціям) у реалізації раніше виданої ними наукової і навчальної літератури, що користується попитом у читачів.